O nama

Kataloški portal www.ipvideonadzor.com sastavni je deo poslovne mreže Upstream ICT Alliance internet portala, koji zajedničkim delovanjem objektivno informišu tržište zemalja Balkana o aktuelnim tehnologijama i proizvodima u domenu profesionalnih video nadzor rešenja.

Osim informacija o aktuelnim proizvodima , kataloški website www.ipvideonadzor.com , kao deo sistema podrške kupcima, pruža pomoć prilikom preciziranja korisničkih zahteva, omogućujući optimizaciju u skladu sa potrebama i budžetom kupaca. Sve to, za posetioce website-a naš tim stručnih konsultanata organizuje potpuno besplatno. A kada preciziramo i optimizujemo vaš zahtev – direktno vam preporučujemo i upućujemo vas na distributere opreme i sistem integratore koji posluju u vašem neposrednom okruženju i koji vam željeni video nadzor sistem mogu efikasno i profesionlano instalirati, setovati ga i pustiti ga u rad.

Svrha poslovanja portala www.ipvideonadzor.com , kao sastavnog dela mreže Internet sajtova za podršku tržištu video nadzora, ogleda se upravo u iznalaženju adekvatnog rešenja za gorući problem koji je sveopšte prisutan u sektoru. Prodajni ciklusi su predugački. Ovakva situacija ne odgovara ni krajnjim korisnicima, ni profesionalncima koji video nadzor opremu uvoze, distribuiraju je i prodaju.

Grupa internet portala koji se na stručan i posvećen način bave video nadzor tematikom, omogućuje potencijalnim kupcima koji planiraju nabavku video nadzor sistema upoznavanje sa uvek aktuelnom tehnologijom pruisutnom u proizvodima, pruža im besplatnu profesionalnu podršku u preciziranju i optimizaciji zahteva i upućuje ih na distributere i sistem integratore sa kojima i cenovno i tehnički najefikasnije mogu kompletirati kupovinu, ugradnju i puštanje sistema u rad.

Sve ovo u zbiru čini prodajni ciklus kvalitetnijim za sve strane uključene u proces, informativno potpunijim, pouzdanijim i bržim, gde je u primarnom fokusu kupac i kreiranje kvalitetnih i proverenih video nadzor rešenja koja su u skladu sa kupčevim potrebama i budžetom.

 

www.ipvideonadzor.com

Kataloško-informativni portal za profesionalna video nadzor rešenja za tržište zemalja Balkana. Profesionalna podrška prilikom preciziranja zahteva. Pomoć pri optimizaciji korisničkih zahteva, u skladu sa potrebama i budžetom.

 

www.videonadzor.net

Regionalni informativni portal za video nadzor tehnologije. Povežite se sa mrežom distributera i sistem integratora kod kojih na pouzdan i efikasan način možete kompletirati kupovinu, ugradnju, puštanje u rad, ugovoriti obavezno zakonsko održavanje,…